Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Sammanfattning av diskussionsseminariet den 24 sept

I oktober skickas det första förslaget på Agenda kulturarvs gemensamma programförklaring till länen och Riksantikvarieämbetet på remiss. Som förberedelse för detta inbjöds representanter från samtliga län och Riksantikvarieämbetet att delta i ett diskusionsseminarium den 24 september. Det blev ett dynamiskt och konstrutkivt möte med många bra inspel att ta med i det fortsatta arbetet.

En första titt på innehållet

Det står nu ganska klart vilka delar programförklaringen ska bestå av och vad som ska sägas i repsektive del. Texterna är dock inte färdiga. Presentationen av programförklaringen utgick därför från den övergripande dispositionen. Dispositionen består av rubriker följda av korta utdrag ur texten.

Disposition  - rubriker och textutdrag ur förslag till programförklaring (pdf, 201 kb).

Skribenterna ledde samtalet

Samtalsledare under dagen var Lennart Edlund, Birgitta Johansen och Karin Lindvall, de tre personer ur Agenda kulturarvs samordningsgrupp som skriver texterna till programförklaringen. Lennart, Birgitta och Karin presenterade dispositionen och efterfrågade deltagarnas synpunkter. Nu kan du läsa en sammanfattning av seminariet och av deltagarnas synpunkter. (Sammanfattningen läses bäst med tillsammans med Dispositionen som du hittar här ovan.)

Sammanfattning  - av seminariet och av deltagarnas synpunkter (pdf, 152 kb).

Höstens remissrunda

Ett förslag på programförklaring kommer att gå ut på remiss under oktober. Information om hur remissrundan ska gå till skickas ut tillsammans med förslaget på programförklaring. Viktiga datum hittar du i kalendariet.

Till Kalendarium  

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.