Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Rapporter

Inom Agenda kulturarv har det tagits fram en rad dokument. Alltifrån projektets projektplan till resultat av undersökningar och sammanfattningar av seminarier och möten. Dessa dokument hittar du här.

Människan i centrum - Agenda kulturarvs programförklaring

Agenda kultuarvs programförklaring utgör en gemensam plattform för länsstyrelser, länsmuseer och Riksantikvarieämbetet.

Människan i centrum  - Agenda kulturarvs programförklaring (pdf, 102 kb).

Slutrapport

Slutrapporten lämnades till kulturdepartementet i juni 2004. Här redovisas instatser, erfarenheter och resultat av Agenda kulturarv. I slutrapporten ges också en rad exempel på hur arbetet bedrivits runt om i landet. Beställ ditt exemplar av Åsa Magnusson, tfn 08 - 5191 8705.

Slutrapport  - pdf, 171 kb

Utvärderingsrapport - juni 2004

Under våren 2004 färdigställdes en rapport av utvärderingen av länens och Riksantikvarieämbetets arbete med Agenda kulturarv. Utvärderingsrapporten baserar dig dels på de samtal som fördes vid fyra utvärderingsseminarier som hölls i november 2003, dels på en skriftlig egenutvärdering som lämnades från länen i janusari 2004.

Utvärderingsrapport  - pdf, 320 kb
Bilaga 1  - pdf, 77 kb
Bilaga 2  - pdf, 98 kb
Bilaga 3  - pdf, 107 kb

Läs mer om utvärderingsseminarierna och övrigt om utvärdering av Agenda kulturarv här.

Länk till sida om utvärdering.  

Delrapport - april 2003

Den 1 april 2002 lämnades en delrapport till regeringen. I delrapporten beskrivs de insatser som dittills gjorts inom ramen för Agenda kulturarv. Delrapporten innehåller dessutom en effektbedömning.

Delrapport  - år 2003 (pdf, 346 kb).

Politikerundersökning - december 2002

Politikers attityder till kulturarv har undersökts av företaget Comvision på uppdrag av Agenda kulturarv.

Politikerundersökning  - slutrapport (pdf, 106 kb).

Opinionsundersökning - våren 2002

Under hösten och vintern 2001 gjordes en opinionsundersökningen. Syftet var att undersöka medborgarnas attityder till kulturarv. Våren 2002 lämnade Statistiska centralbyrån, SCB, sin slutrapport. En kommenterad version av SCB:s rapport togs sedan fram av projektgruppen.

Kommentarer till SCB:s slutrapport  - resultatet av opinionsundersökningen (pdf, 227 kb).
Opinionsundersökning  - slutrapport från SCB (pdf, 253 kb).
Opinionsundersökning  - frågefomulär (pdf, 85 kb).

Delrapport - april 2002

Den 1 april 2002 lämnades en delrapport till regeringen. I delrapporten beskrivs de insatser som dittills gjorts inom ramen för Agenda kulturarv.

Delrapport  - år 2002 (pdf, 111 kb).

Projektplan

med beskrivning av projektet och dess organisation, aktörer, målgrupper och tidsplan.

Projektplan  - (pdf, 87 kb)

Fotografi av en gammal stängd kiosk.
Foto: Bengt A Lundberg

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.