Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Inspirationsskrift

"Agenda kulturarv - Inspiration & Diskussion" är namnet på en skriftserie som tagits fram inom Agenda kulturarv. Skriften innehåller tänkvärda, ifrågasättande och provocerande texter som knyter an till de frågeställningar som Agenda kulturarv tar upp.

Tredje numret

Det tredje numret i skriftserien handlar om olika typer av medborgardialog. Ett antal personer delar med sig av sina erfarenheter.

Agenda kulturarv - Inspiration & Diskussion  - tredje numret (pdf, 959 kb).

Andra numret

I det andra numret sammanfattas vissa av resultaten av Agenda kulturarv. Det handlar om omvärldsmedvetenhet, om kluturarvsarbetares syn på sin verksamhet och om politikers syn på kulturarv.

Agenda kulturarv - Inspiration & Diskussion  - andra numret (pdf, 168 kb).

Första numret

Det första numret behandlar bruket av historia och ifrågasätter hur väl dagens kulturmiljövård och kulturmiljöarbete passar det nutida samhället, och morgondagens samhälle.

Inledning och artikel 1  - inledning av redaktörerna Lindvall och Johansen samt artikel 1 av Karin Lindvall (pdf, 142 kb).
Artikel 2  - av Sverker Sörlin (pdf, 127 kb).
Artikel 3  - av Birgitta Johansen (pdf, 116 kb).
Artikel 4  - av Svante Beckman (pdf, 158 kb).

Skriften är gratis

Ny artiklar publiceras löpande på denna sida. Artiklarna i pdf-format går att ladda ner här. Tryckta exemplar kan beställas kostnadsfritt från Agenda kulturarvs projektgrupp.

Fotografi av äldre man som läser i en serietidning.
Foto: Annalena Sandgren

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.