Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Sammanfattning av Majmötet

Vid mötet i Västerås, Majmötet, träffades närmare 250 representanter från en rad organisationer med anknytning till kulturmiljövård och historia, såväl professionella som ideella. Diskussionerna handlade om vilken inriktning den kommande programförklaringen för kulturarvsarbete ska ha - agendan för kulturarv.

Landets sammantagna arbete som underlag

I slutet av mars 2003 lämnade länen och Riksantikvarieämbetet ifrån sig sammanställningar av de diskussioner som förts inom projektet. Bidragen bearbetades till ett diskussionsunderlag. Underlaget fungerade som utgångspunkt för diskussionerna vid Majmötet.

Historiebruk med människan i centrum  - diskussionunderlag (pdf 301, kb)

Diskussioner i grupp

Under mötesdagarna fördes diskussioner i grupper. För att inspirera och väcka tankar hos grupperna varvades grupparbetena med kortare och längre föredrag. På mötets tredje dag stannade de gruppernas ordföranden och länens kontaktpersoner för Agenda kulturarv för att sammanfatta de två föregående dagarnas arbete. De synpunkter och förslag som framkom under Majmötet leder nu vidare i arbetet mot den gemensamma programförklaringen.

Inbjudan  - till Majmötet (pdf, 208 kb).
Program  - för Majmötet (pdf, 121 kb).
Anteckningar dag 1  - från gruppernas arbete (pdf, 291 kb).
Anteckningar dag 2  - från gruppernas arbete (pdf, 410 kb).
Anteckningar dag 3  - från gruppernas arbete (pdf, 160 kb).

Länkar

Röster från Majmötet  

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.