Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

Detta har häntBildlänk: Detta har häntRapporterBildlänk: RapporterInspirationsskriftBildlänk: Inspirationsskrift

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Dags att utvärdera

Agenda kulturarv som projekt håller på att avslutas, men själva förändringsprocessen har bara tagit sin början. Mycket arbete återstår alltså, däribland utvärdering av projektet. Den gör vi bland annat genom att träffas, diskutera och dokumentera våra erfarenheter av projektet.

Positivt gensvar vid utvärderingsseminarierna

Gensvaret vid de fyra seminarierna för utvärdering som har hållits i december var mycket positivt. Överlag var deltagarna mycket positiva till de resultat Agenda kulturarv gett så här långt. Det viktigaste nu är, enligt många, att resultaten av projektet förvaltas väl och att tankarna lever vidare efter det att projektet avslutats.

Deltagarna var också positiva till möjligheten att tillsammans reflektera över det arbete som gjorts inom Agenda kulturarv och jämföra egna med och motgångar med andra.

Vid varje seminarium medverkade ett antal personer som deltagit i länens och Riksantikvarieämbetets arbete med Agenda kulturarv i ett samtal om och dokumentera de erfarenheter som gjorts under projektets gång. Fokus för seminarierna låg på det regionala arbetet och Riksantikvarieämbetets arbete. Diskussionen handlade om bland annat måluppfyllelse, resultat, vad som fungerat bra och om vad som kunde gjorts annorlunda i det egna arbetet.

Resultatet sammanställs under de kommande månaderna och kommer också att ligga som underlag för den delrapport som lämnas till regeringen i mars 2004.

Utvärdering av det egna arbetet

Länens och RAÄ:s egen utvärdering syftar främst till att skapa förutsättningar för att resultaten och erfarenheterna från projektet kan införlivas och fångas upp i det fortsatta arbetet. Utvärderingen av det egna arbetet är en del i den helhetliga utvärderingen av Agenda kulturarv.

Den egna utvärderingen, som görs skriftligt, ska lämnas till den nationella projektgruppen senast den 5 januari 2004. En vägledning för arbetet har tagits fram. Denna hittar du här nedan.

Utvärdering av det egna arbetet  - vägledning för utvärderingsarbetet (pdf, 112 kb).

Mer information om den skriftliga utvärderingen kan du få av kontaktpersonen i ditt län.

Återrapportering av bidrag

Som en del i utvärderingsarbetet ingår att återrapportera användningen av de bidrag som fördelats inom Agenda kulturarv i år. Precis som tidigare år gäller att respektive län lämnar in en för länet gemensam återrapportering. RAÄ lämnar in en för myndigheten gemensam rapport.

Årets formulär innehåller betydligt färre frågor än förra årets. Detta beror på att många av de frågor som ställdes förra året, i år fångas upp i det mer innehållsligt orienterade utvärderingsarbetet. Formuläret som ska användas för återrapporteringen av hur bidragen använts under år 2003 hittar du här nedan.

Återrapporteringen ska lämnas till den nationella projektgruppen senast den 5 januari 2004.

Formulär  - för återrapportering av bidrag 2003 (word-fil, 73 kb).

Två träbåtar uppdragna på en strand.
Foto: Pål-Nils Nilsson

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.