Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

BakgrundBildlänk: BakgrundSyfte och målBildlänk: Syfte och målTidsplanBildlänk: TidsplanVem gör vadBildlänk: Vem gör vad

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Bakgrund

Kulturarv och historia är en viktig del av samhället. Det berör och intresserar de allra flesta. Museer och myndigheter måste därför följa samhällets förändringar och uppmärksamma dagens behov. Projektet Agenda kulturarv uppstod ur ett behov av att ompröva kulturarvsområdets arbetssätt och metoder, och ur en önskan om att skapa en gemensam vision och tydliga ledord för arbetet med kulturarv.

Tanken var att med hjälp av gemensamma visioner och förhållningssätt skapa en bättre verksamhet. En verksamhet i samspel med medborgarna och andra samhällssektorer. Där människors intresse för kulturarv tas tillvara på bästa sätt, och där kulturarv i ökad utsträckning fungerar som en positiv kraft i samhällsutvecklingen.

Upptakt

Agenda kulturarv startade våren 2001 med ett upptaktsseminarium där representanter från länen och Riksantikvarieämbetet deltog. I fokus stod vilka frågor som är avgörande för en gemensam framtidssatsning. Upptaktsseminariet visade att det fanns ett behov av att öka samarbetet med det omgivande samhället. Med diskussionen från upptaktsseminariet som utgångspunkt togs en projektplan fram. Målsättningen var att det 2003 ska finnas en gemensam och brett förankrad programförklaring - en agenda - med visioner och mål att arbeta mot.

Dialog med omvärlden

Många har engagerats för att öka dialogen med medborgarna och undersöka omvärlden. Under det första året undersökte man i länen och på Riksantikvarieämbetet den egna verksamheten och dess omvärld. Flera undersökningar om olika gruppers syn på kulturarv gjordes också. Runt om i landet startade aktiviteter som engagerade olika intressegrupper som kommuner, närliggande sektorer, skolor och hembygdsföreningar med fler i kulturarvsfrågor.

Fotografi av en stig som leder över en äng.
Foto: Annalena Sandgren

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.