Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

BakgrundBildlänk: BakgrundSyfte och målBildlänk: Syfte och målTidsplanBildlänk: TidsplanVem gör vadBildlänk: Vem gör vad

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Gemensam förnyelse

Projektet Agenda kulturarv var en stor gemensam satsning på arbetet med kulturarv. Bakom stod länsstyrelserna, länsmuseerna och Riksantikvarieämbetet tillsammans.

Länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att arbeta med kulturarvsfrågor i samhället. Inom Agenda kulturarv diskuterades inriktningen på det framtida kulturarvsarbetet. Syftet var att öka kulturarvsarbetets demokratiska förankring och slagkraft.

De som arbetar med kulturarv har en viktig uppgift. Syftet med Agenda kulturarv var att förnya kulturmiljövårdens arbete, inriktning, demokratiska förankring och slagkraft. Målet var att i samverkan med övriga samhället ta fram en programförklaring för arbetet med kulturarv - Agenda kulturarv. Programförklaringen blev klar i augusti 2004.

Fotografi som visar detalj av muren i Borgholms slottsruin.
Foto: Annalena Sandgren

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.