Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

BakgrundBildlänk: BakgrundSyfte och målBildlänk: Syfte och målTidsplanBildlänk: TidsplanVem gör vadBildlänk: Vem gör vad

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Syfte & mål

Agenda kulturarv samlade dem som arbetar med kulturarv till en gemensam framtidssatsning. En satsning som syftade till att i samverkan med omgivande samhälle förnya kulturarbsarbetets inriktning, demokratiska förankring och slagkraft. Målsättnignen var att det i slutet av projektet skulle finnas en gemensam och brett förankrad programförklaring - en agenda - som angav inriktningen på framtidens kulturarvsarbete.

Sätta kulturarvet på agendan

En ambition var att ge kulturarvsfrågorna en mer framskjuten plats i de politiska målen för samhällsutvecklingen, och att göra kulturarvsarbetet mer tillgängligt och angeläget för alla i samhället. Ambitionen var också att samspelet med medborgarna och med andra samhällssektorer skulle öka. Projektet bedrevs därför i samverkan med omgivande samhälle. Alltifrån skolungdomar till hembygdsföreningar och företagare var med och tyckte om och diskuterade kulturarv och kulturarvsarbete.

En tydligare verksamhet

Tanken bakom att skriva en gemensam programförklaring var att tydliggöra kultuarvsarbetets potential och samhällsnytta. De som arbetar med kulturarv skulle få en tydlig plattform att ta avstamp ifrån, och det omgivande samhället skulle få en bättre inblick i den verksamhet som bedrivs.


En plattform som inspirerar

Programförklaringen ska fungera som vägvisare för dem som arbetar med kulturarv. Den ska underlätta och inspirera den dagliga verksamheten, och göra det lättare att gripa sig an framtida frågor.

Den visar omvärlden vilken vision de som arbetar med kulturarv på länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet har och varför. Genom att sätta på pränt och beskriva utgångspunkterna och de ledord som ska prägla förnyelsen av kulturarvsarbetet tydliggörs förnylesens inrikting och kulturavsarbetets motiv och samhällsnytta för såväl de verksamma själva som för det omgivande samhället.

Fotografi av detalj i industrimiljö.
Foto: Annalena Sandgren

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.