In EnglishOm projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp
Agenda kulturarv
Hällristning från Listleby i Tanum.

Agenda kulturarv var ett samverkansprojekt mellan länsmuseernas samarbetsråd, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Huvudarbetet bedrevs i länen. Varje län hade en projektorganisation med minst en kontaktperson.

Arbetet inom Agenda kulturarv byggde på delaktighet och samverkan. Det handlade såväl om samverkan mellan kulturarvsområdets organisationer, som om bred samverkan med omgivande samhälle. Hela personalen i de deltagande organisationerna erbjöds också möjlighet att delta.

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.