Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

IdébankBildlänk: Idébank

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Aktualitet

Under rubrikerna nedan finns förslag på hur arbetet med kulturarv kan bedrivas på ett sätt som sätter kulturarvsfrågorna på samhällets agenda, och gör dem synligare och mer angelägna för medborgarna. Från denna sida kan du ladda ner förslag på utveckling inom följande områden:

Metoder för att välja samhällsaktuella frågor - Arbetet med kulturarv kan bidra med historiska perspektiv på de dagsaktuella frågorna. Men hur ringar man in det dagsaktuella? (Pdf, 65 kb) 

Metoder för att skaffa kunskap om omgivningens behov - Här hittar du förslag på hur man ökar kunskapen om behov och önskemål som finns på kulturarvsarbete, och på så vis förenklar och förbättrar samspelet med olika aktörer i omgivningen. (Pdf, 81 kb) 

Metoder för att synas i debatten - Hur når man fram genom mediabruset? Här finns tips och idéer. (Pdf, 82 kb) 

Metoder för att föra fram frågan - Förslag på hur man i olika sammanhang och på olika sätt kan föra fram och visa på kulturarvsfrågornas betydelse. (Pdf, 77 kb) 

Vad är omvärlds- och nulägesanalys och vad är SWOT?  - hur det går till när en person eller organisationer undersöker delar av sin yttre omgivning. Metoder och olika moment i arbetet (pdf, 138 kb). 

Tips för arbete med omvärlds- och nulägesanalys - litteraturlista och webblänkar (pdf, 118 kb).  

SWOT - overheadpresentation (pdf, 70 kb). 

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.