Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

IdébankBildlänk: Idébank

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Långsiktighet

Kulturarvsarbetet måste vara hållbart på lång sikt. Men hur bygger man en stabil och väl förankrad verksamhet? En av nycklarna är långsiktig planering. Här nedan ges förslag på arbetssätt inom ett antal områden där långsiktigt planering är extra viktig. Från denna sida kan du ladda ner förslag på utveckling inom följande områden:

Metoder för samverkan - Hur kan de som arbetar med kulturarv kan samverka med varandra och andra på sätt som främjar kulturarvsfrågorna? Här finns tips och idéer. (Pdf, 60 kb) 

Metoder för att bygga nätverk - Här ges förslag på olika sätt att bygga och upprätthålla fungerande nätverk. (Psf, 76 kb) 

Regionala kulturarvsagendor - Här beskrivs arbetet med att ta fram långsiktiga planer för arbetet med kulturarv som nu påbörjats i ett antal län. (Pdf, 91 kb) 

Kommunala kulturarvsagendor - Här beskrivs arbetet med att ta fram långsiktiga planer för arbetet med kulturarv som nu påbörjats i ett antal kommuner. (Pdf, 72 kb) 

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.