Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

IdébankBildlänk: Idébank

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Tillgänglighet

Alla ska kunna ta del av kulturarv. På denna sida finns förslag på hur arbetet med kulturarv kan bedrivas på ett sätt som gör det mer tillgängligt. Det gäller såväl metoder för att öka förståelsen för kulturarvsarbetets verksamhet och ställningstaganden, som informationsspridning och fysisk tillgänglighet. Från denna sida kan du ladda ner förslag på utveckling inom följande områden:

Metoder för att utveckla kommunikation och dialog - Förslag på hur dialog och annan kommunikation kan utvecklas som arbetsmetod och därmed bli tydligare och mer dynamisk. (Pdf, 93 kb) 

Metoder för att sprida information - Tips och idéer om hur information om kulturarv och kulturarvsarbete kan spridas på effektivare och mer målgruppsanpassade sätt. (Pdf, 78 kb)  

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.