Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

IdébankBildlänk: Idébank

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Verksamhetsutveckling

Under rubrikerna nedan finns förslag på hur de organisationer som arbetar med kulturarv kan bedriva verksamhetsutveckling på ett antal områden. Det handlar främst om utvärdering, uppföljning och kontinuerlig reflektion kring verksamheten. Från denna sida kan du ladda ner förslag på utveckling inom följande områden:

Metoder för utvärdering och uppföljning  - Här ges olika exempel på hur man kan arbeta med utvärdering och uppföljning av sina verksamheter. (Pdf, 60 kb) 

Metoder och former för reflektion - Hur upprätthålls det utrymme för reflektion som Agenda kulturarv givit? Här finns tips och idéer. (Pdf, 63 kb)  

Metoder för att kompetensutveckla och kompetensförsörja - Här ges olika förslag på hur kompetensutveckling kan bli möjlig även med små medel, och på hur man kan verka för att det sker en tillväxt av kompetens på kulturarvsområdet. (Pdf, 67 kb)  

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.