Om projektetLandet runtKalendariumIdébankArkivskåp

IdébankBildlänk: Idébank

Bildlänk: Till startsidanTill Startsidan

Idébank

En mängd konkreta förslag på hur arbetet med kulturarv kan utvecklas har uppkommit under projektet Agenda kulturarv. Det rör sig om alltifrån idéer som fötts i de många diskussionerna, till erfarenheter från olika projekt. Dessa idéer finns nu tillgängliga i Idébanken.

Syftet med Idébanken är att erbjuda en uppsjö av förslag som kan ge idéer till metodutveckling och nya arbetssätt. Materialet är därför inte gallrat eller värderat, utan bara sammanställt och grupperat.

Idébanken har fem huvudområden. Inom dessa områden finns förslagen grupperade. Initiativet till nya arbetsmetoder, samarbeten och kontakter är fritt. Låt dig inspireras!

Aktualitet  - Om att bedriva en verksamhet som är samhällsangelägen, synlig och meningsfull för samhällsmedborgarna.

Tillgänglighet  - Om att kommunicera och informera på ett sätt som ökar delaktigheten, och om att göra det så tydligt och effektivt som möjligt.

Engagemang  - Om att tillvarata, förvalta och stimulera engagemanget för kulturarv.

Långsiktighet  - Om att arbeta framsynt och genomtänkt i samklang och samverkan med sin omvärld, för att bygga en långsiktigt stabil och välförankrad verksamhet.

Verksamhetsutveckling  - Om utvärdering, uppföljning och kontinuerlig reflektion kring verksamheten.

Idébanken ska vara ett levande forum, och tanken är att fylla på med goda idéer allt eftersom de uppkommer. Om du saknar något eller har en ny idé som du vill dela med dig av; skriv om denna till riksant@raa.se.

Agenda kulturarv, Riksantikvarieämbetet, www.raa.se,
telefon 08-51918000 e-postadress riksant@raa.se.